Dem Mia seng Frëndin, d’Betsy Dentzer, zielt d’geschickt wéi d’Hong bei d’Mënsche koum.

D’Betsy Dentzer ass eng vum Mia senge Frëndinnen an hat ass eng richteg Geschichtenerzielerin. D’Betsy kennt Geschichten aus der ganzer Welt an Déierewelt. “Wéi d’Hong bei d’Mënsche koum” Betsy Dentzer Artiste-conteuse & pédagogue de théâtre info@betsydentzer.luwww.betsydentzer.luwww.facebook.com/Dentzer.Betsy Instagram: Betsy Dentzer

Dem Mia seng Frëndin, d’Betsy Dentzer, zielt d’Märchen vum Schwäin.

D’Mia huet jo vill Frëndinnen déi gären a vill zielen. D’Potty Lotty an d’Kata kennt dir schonn, reegelméisseg komme Sie jo och an de Park an zielen hier Geschichten do wou d’Kanner an déi Grouss mat den Oueren op an dem Mond zou sëtzen oder stinn a gespannt lauschteren… D’Betsy Dentzer ass eng vum Mia senge Frëndinnen„Dem Mia seng Frëndin, d’Betsy Dentzer, zielt d’Märchen vum Schwäin.“ weiterlesen